Lie
7

Šiltnamių apšvietimas DUK

Dažniausiai užduodami klausimai šiltnamių apšvietime:

1. Koks matavimo vienetas tiksliausiai apibūdina augalų augimui skirtą šviesą?

Praktiškai liuksas (lux) dažnai naudojamas matavimo vienetas. Regimosios šviesos bangos ilgis yra tarp 380 ir 780 nm (nanometras = 1/1000 mikrometro). Šviesos kiekis (šviesos srautas) išreiškiamas liumenais (lm). Šviesos kiekis krintantis į paviršių (apšvieta) išreiškiamas liuksais (1 lx = 1 lm/m2). Liuksmetras yra sukalibruotas pagal žmogaus akies jautrumo kreivę.

Augalai kitaip jautrūs šviesai. Augalų fotosintezė apibūdinama šviesos dalelių (fotonų) absorbuojamų lapais, kurių bangos ilgis tarp 400 ir 700 nm.

Fotosintezės laipsnį nustato šviesos dalelių kiekiu (fotonų kiekiu)pasiekusių augalą per tam tikrą laiką.

Fotonų kiekis per sekundę (fotonų srautas) tarp 400 ir 700 nm vadinamas fotosintezės fotonų srautas (PPF – angl. Photosynthetic Photon Flux).

Fotonų srautas tarp 400 ir 700 nm į paviršių (fotonų apšvita) vadinamas fotosintezės fotonų srauto tankiu (PPFD – angl. Photosynthetic Photon Flux Density).

Šios „augimo šviesos“ kiekis išreiškiamas fotonų kiekiu į m2 per laiko vienetą (paprastai mikromolių fotonų/m2 s-1).

2. Kas yra mikromolis (μmol)?

„Mikromolis“ reiškia tam tikrą skaičių.

Mikro (μ) = 10-6 ir molis (mol) = 6,023 x 1023 (Avogadro skaičius). Vienas fotonų mikromolis yra 6,023 x 1017 fotonų arba šviesos dalelių.

3. Kokio spektro šviesa duoda optimalų augimą?

Labiausiai priklauso nuo taikymo vietos ir augalų rūšies. Fotosintezė efektyviausia, kai bangos ilgiai tarp 600 ir 630 nm (oranžinė sritis). Didžiausias šviesos srautas šios spalvos yra  Philips MASTER SON-T Green Power lempose. Be to, šios lempos skleidžia didžiausią fotonų kiekį (fotonų srautą) vienam vatui (W). Kai kuriems augalams labai svarbi mėlynosios spalvos proporcija, kuri apsaugo nuo ištįsimo (tampa ištįsę ir trapūs). Saulės šviesoje mėlynosios srities proporcija yra pakankama ir stabdo ilgėjimą.

Auginant be saulės šviesos (pavyzdžiui augalų auginimo kamerose ar lentynose (multi-layer cultivation), šviesos šaltiniu derėtų pasirinkti lempas, turinčias didesnę mėlynos spalvos proporciją, tokias kaip metalų halogenų Philips MASTER HPI-T Plus lempos  arba liuminescencinės MASTER TL-D lempos.

4. Po kai kurio laiko, išmatavus šviesos srautą, jis buvo mažesnis nei tikėjausi.

Veikiant sistemai, šviesos srautas krinta dėl šių priežasčių:

  • Šviesos srautas mažėja lempoje. Paprastai sumažėja tarp 5 ir 10% po 10.000 val., priklausomai nuo lempų tipo.
  • Lempos išorinis stiklas tampa nešvarus
  • Reflektorius tampa nešvarus
  • Elektros instaliacijos nesklandumai

Rekomenduojama lempą ir reflektorių valyti mažiausiai kartą per metus (skaitykite šviestuvų aptarnavimas).

Jei nuvalius lempas ir reflektorius, vis dar yra problemų su šviesos srautu, siūlome kreiptis į elektriką.

5. Perskaičiau atsiliepimus iš Norvegijos ir Suomijos, ir ten pomidorų ir agurkų apšvietimui naudojama 20.000 liuksų (lux) apšvieta. Ar toks šviesos lygis gali būti taikomas visais atvejais?

Papildomos dirbtinės šviesos kiekis priklauso nuo natūralios saulės šviesos kiekio. Šalyse, esančiose aršiau šiaurės, kaip Suomija ir Norvegija, žiemą būna gerokai mažiau dienos šviesos. Tuose regionuose, kur didesnis natūralios šviesos lygis, reikia mažiau papildomos šviesos (pvz. .12.000 liuksų).

6. Kokią įtaką turi papildomas apšvietimas šiltnamių aplinkos temperatūrai?

Dalis apšvietimo sistemos energijos paverčiama į šviesą, tačiau didelė dalis virsta šiluma. Reikėtų priimti temperatūros didėjimą vidutiniškai 0,75 °C kiekvienam 1.000 liuksų.

Įrašo komentaras

GOOGLE Ads


Kategorijos

Naujausi įrašai

Žymos

Archyvai

Naujausi komentarai

Partneriai

Metainformacija

Puslapiai

Reklama