Rgs
14

TERITORIJŲ (ATVIRŲ PLOTŲ) APŠVIETIMAS

Daugiau nei vien saugumas ir apsauga

Teritorijų apšvietimas susijęs su atvirų plotų apšvietimu. Tai gali būti automobilių stovėjimo aikštelės, pramoninės teritorijos ir sandėliavimo zonos miestuose ir priemiesčiuose, oro uostuose ir geležinkelio stotyse.
Pagrindinis teritorijų apšvietimo tikslas yra užtikrinti saugumą ir leisti efektyviai atlikti atitinkamus veiksmus tamsiuoju paros laiku, pvz., tiksliai identifikuoti automobilį ar sandėliavimo zonoje perskaityti esančius užrašus. Labai dažnai teritorijos apšvietimui daugiau reikalavimų nekeliama, bet realiai reikėtų įvertinti keletą kitų veiksnių:
• priežiūros kaštus ir energijos išlaidas;
• nuo vagysčių ir terorizmo apsaugančias priemones;
• „erzinančios“ šviesos (dažnai vadinamos „šviesos tarša“) sumažinimą;
• integravimą į miesto ir kaimo aplinką.
Kadangi teritorijas dažniausiai tenka apšviesti tamsiu paros metu, pagrindine problema būna išlaidos už elektrą ir šviestuvų priežiūra.
Apsauga nuo vagysčių nėra nauja problema, nors nuo terorizmo apsaugantis apšvietimas yra vis didesnę reikšmę įgaunantis veiksnys.
Įrengiant apšvietimą, reikia ne tik saugoti, kad šviesa nepatektų į šalia gyvenančių žmonių namus, taip pat reikia vengti dangaus apšvietimo. Abiem atvejais pasklidusi šviesa trukdo žmonėms, gyvūnams bei augalams. Dėl jos taip pat be reikalo eikvojama energija.
Teritorijos apšvietimas turi būti laikomas sudėtine miesto ar kaimo aplinkos dalimi. Miestai vis daugiau lėšų skiria architektūros ir gatvių apšvietimui. Jeigu teritorijos apšvietimas nelaikomas šios visumos dalimi, jis gali žymiai pakeisti ar sugadinti architektūrinį vaizdą.
Šio straipsnio tikslas yra pateikti pagrindus, įgalinančius apšvietimo užsakovus ir visus, kurie yra įtraukti į projekto sprendimų priėmimo procesą, sudaryti gerai apgalvotą apšvietimo schemą, kuri atitiktų Europos standartų reikalavimus, įvykdytų iškeltas užduotis ir tuo pačiu įvertintų aplinkos poreikius.
Naudodami šiuos šviestuvus apšvietimo projektuose, esate tikri, kad bus išpildyti visi reikalavimai. Tai visada svarbu, montuojant apšvietimo sistemas prie didžiųjų prekybos centrų, kuriuose įsikūrę parduotuvės ir kavinės, prie visuomeninių centrų, kuriuose vyksta Partypoker turnyrai, ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Geras apšvietimas gali turėti įtakos teigiamos įtakos pastatų vaizdui, todėl tai gali skatinti investicijas.
Pateiksime pagrindinius „įrankius“ reikalingus sprendimą priimantiems asmenims. Dėl šios priežasties išskirsime šiuos elementus:
• bendroji lentelė, nurodanti darbo tipą, mažiausią apšvietos lygį ir tolygumą;
• dvi detaliau išnagrinėtos teritorijos: šią informaciją dažnai bus galima pritaikyti kitoms situacijoms;
• apšvietimo projektavimo pagalbinis skyrius, kuriame yra patarimai dėl atstumo tarp šviestuvų; šio skyriaus paskirtis yra pateikti pakankamai informacijos, kad ankstyvoje projektavimo stadijoje būtų galima įvertinti reikiamą biudžetą.

Kodėl reikia gerai apšviesti teritorijas

Saugumas ir apsauga

Paskutiniais metais padidintas saugumas ir apsauga tapo didžiausios svarbos klausimais. Nuo gero apšvietimo gali labai priklausyti, ar žmonės, grįždami į savo automobilius, jausis saugūs, ar teroristams sumažės galimybės paslėpti sprogmenis laivų statykloje esančiuose konteineriuose.
Svarbiausias veiksnys yra ne šviesos stiprumas, o apšvietos tolygumas. Jeigu apšvietos lygiai labai skirtingi, akims sunkiau prisitaikyti ir todėl operatorius gali lengvai nepastebėti objekto ar asmens.

Daugiau nei saugumas ir apsauga

Teritorijų apšvietimo integravimas į miesto ir kaimo aplinką.

Teritorijos apšvietimas dažnai planuojamas izoliuotai, mažai dėmesio kreipiant į tai, kokį poveikį jis turės supančiai aplinkai. Rezultatu gali tapti įvairių šviesos šaltinių mišinys su prasta bendra išvaizda. Paimkime, pavyzdžiui, automobilių stovėjimo lauko aikšteles. Jos dažnai būna miesto aikštėse, kur pastatų fasadai būna apšviesti, siekiant pabrėžti jų architektūrines savybes. Tokiu atveju, įvertinant situaciją, reikia būti ypač atidiems, kad iš automobilių aikštelės pasklidusi šviesa neturėtų neigiamos įtakos architektūriniam apšvietimui.

Erzinančios šviesos termino supratimas

• Dangaus švytėjimas: virš miestų ar didelių šviesos instaliacijų dažnai galima matyti šviesos aureolę. Ją sudaro du elementai: tiesioginė prožektorių šviesa ir nuo žemės atsispindėjusi šviesa.
• Pasklidusi šviesa: šviesa, kurią apšvietimo įranga skleidžia už patalpų, kurioms apšviesti ji yra skirta, ribų.
• Akinimas: jį sukelia blogai suprojektuota optinė sistema, kuri neefektyviai ekranuoja lempą ar reflektoriaus sistemą.

Didžiausios erzinančios šviesos ribos, leistinos lauko apšvietimo įrangai

Lauko apšvietimo įrangai leistinos erzinančios šviesos ribos yra skirtos tam, kad sumažintų žmonėms, augalams ir gyvūnams kylančias problemas. Jos pateiktos šiose lentelėse:

Supančios aplinkos zona Nuosavybės apšvietimas Šviestuvo intensyvumas Nukreipta įviršų  šviesa Skaistis
Ev
(lx)
I
(1000cd)
ULR Lb(cd/m2) Ls (cd/m2)
Prieš sutemas a) Po sutemų Prieš sutemas Po sutemų Pastato fasadas Kelio ženklai
E1 2 0b) 2,5 0 0 0 50
E2 5 1 7,5 0,5 0,05 5 400
E3 10 2 10 1,0 0,15 10 800
E4 25 5 25 2,5 0,25 25 1000

a) Kai neįmanoma atlikti reguliavimo sutemų metu, reikia neviršyti didesnių reikšmių ir pirmenybę teikti mažesnėms reikšmėms.
b) Jeigu šviestuvas yra skirtas viešos vietos (kelio) apšvietimui, ši reikšmė gali siekti iki 1 lx.
E1 atitinka iš esmės tamsias teritorijas, pavyzdžiui, nacionalinius parkus ar saugomas vietoves;
E2 atitinka silpnai apšviestus rajonus, pavyzdžiui, pramonines ir gyvenamąsias kaimo teritorijas;
E3 atitinka vidutiniškai apšviestus rajonus, pavyzdžiui pramonines ar gyvenamąsias priemiesčių teritorijas;
E4 atitinka stipriai apšviestus rajonus, pavyzdžiui, miestų centrus ir komercines teritorijas.
Ev yra didžiausia vertikalios, tenkančios daiktams, apšvietos reikšmė, matuojama lx;
I yra kiekvieno šaltinio šviesos intensyvumas potencialiai erzinančia kryptimi, matuojamas kcd;
ULR yra šviestuvo (-ų) šviesos srauto dalis, kuri pasklinda virš horizontalės, kai šviestuvas (-ai) yra sumontuotas (-i) jam (jiems) skirtoje padėtyje ir aukštyje;
Lb yra didžiausias vidutinis pastato fasado skaistis, matuojamas cd/m2;
Ls yra didžiausias vidutinis ženklų skaistis, matuojamas cd/m2.

Philips sprendimai, apsaugantys nuo erzinančios šviesos

Su šviesos tarša efektyviai gali kovoti šviesą tiksliai skleidžiantys prožektoriai, kurie visiškai neskleidžia šviesos virš horizontalės ir pasižymi stipriu dideliu kampu skleidžiamu spinduliu. Philips prožektoriai šviesą nukreipia tiesiai žemyn ir taip užtikrina, kad ji visiškai nepasklis virš šviestuvų lygio. Tokiu būdu išvengiama šviesos nuklydimo ant šalia esančių daiktų.

Kaip taupyti pinigus

Nuotolinis valdymas

Philips „nuotolinio valdymo“ sprendimai yra didelis apšvietimo technologijos žingsnis pirmyn, rinkai pateikiantis eilę svarbių privalumų, įskaitant žymų energijos taupymą. Prireikus, kiekvieną atskirą šviesos tašką galima įjungti ar išjungti arba pakeisti jo švytėjimo stiprumą. Apie kiekvienos lempos būseną nuolat informuoja automatinė grįžtamojo ryšio sistema. Šviestuvo priežiūros procedūrų racionalizavimas ir žymus supaprastinimas sumažina bendrąsias sistemos naudojimo išlaidas. Prie daugumos Philips šviestuvų galima pritvirtinti siūlomus nuotolinio valdymų sistemų elementus. Kaip įvairių su tuo susijusių gaminių projektuotojas ir gamintojas, Philips gali pateikti kompleksinį sprendimą, pritaikytą konkrečiai apšvietimo įrangai.

Pagrindiniai nuotolinio valdymo privalumai

• Padidinta sauga, pasiekiama užtikrinant, kad apšvietimo lygis bus reguliuojamas atitinkamai kintančioms eismo sąlygoms. Nuolatinis lempos veikimo stebėjimas leidžia iš anksto numatyti lempos gedimą.
• Išlaidų energijai ir aplinkos teršimo sumažinimas: esant mažam eismo intensyvumui, nuotolinis valdymas leidžia iki 20 % sumažinti šviesos lygį ir taip per metus sutaupyti 40 % energijos.
• Mažesnės priežiūros išlaidos: nuotolinis valdymas – tai daugiau nei komandų siuntimas ir grįžtamųjų signalų gavimas. Visą laiką turėdami naujausią informaciją, galėsite tiksliau planuoti ir numatyti ir taip efektyviau prižiūrėti ir sumažinti energijos sąnaudas.
• Nauda supančiai aplinkai: Philips nuotolinio valdymo sistema padeda sumažinti šviesos taršą, energijos sąnaudas ir, prailgindama sistemos elementų tarnavimo laiką, sumažinti atliekų kiekius.

Sąnaudos

Labai svarbu paskaičiuoti realias naudotojo išlaidas. Kapitalinės ir montavimo išlaidos neparodo realios padėties, nes skirtingų šviestuvų ir instaliacijų efektyvumas yra skirtingas.

• Šviestuvo kaina • Lempos kaina
• Stulpo, gembės ir pamato kaina, įskaitant montavimą • Instaliacijos kaina
• Elektros kaina • Lempos energijos sąnaudos
• Tarnavimo trukmė • Naudotojo išlaidos
• Nominali palūkanų norma • Lempos keitimo išlaidos

Toliau pateikiame įvairių veiksnių, kuriuos reikia įvertinti, sąrašą:
Šviestuvo Iridium SGS253, su uždara optika ir natrio 150W MASTER SON-T PIA Plus lempa palyginimas, naudojant nuotolinį valdymą ir be jo.
Stulpo aukštis 10 m.
Atstumai tarp 28 šviestuvų – 35 m.
Išlaidų paskaičiavimas 15 metų laikotarpiui.

Suminės išlaidos vienam šviesos taškui per metus


Reikalavimai teritorijos apšvietimui

Šioje lentelėje apžvelgiami ir paprasta forma pateikiami įvairios paskirties sistemoms keliami reikalavimai. Prieš pradedant teritorijos apšvietimo projektavimą, reikia atsižvelgti į CIE015/D ir Europos normą.
Apskritai apšvietimo įrangos paskirtis yra suteikti pakankamą ir tinkamą apšvietimą, kuris užtikrintų:
• sąlygas efektyviam darbui
• saugų eismą
• žmonių ir turto saugą ir apsaugą
Kad lengviau būtų galima pasinaudoti žemiau esančia lentele, teritorijos suklasifikuotos pagal tipą ir veiklą.
Em : Išlaikoma vidutinė apšvieta
Uo : Apšvietos tolygumas (minimumas/vidurkis)
Ud : Apšvietos tolygumas (minimumas/maksimumas)
GRL : Ribinė akinimo klasė
Ra : Spalvų atgava

Bendrojo judėjimo teritorijos ir lauke esančios darbo vietos
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Tik pėstiesiems skirti takai 5 0,25 50 20
Eismo zonos lėtai judančioms transporto priemonėms (maks. 10 km/h), pvz., dviračiams, vežimėliams ir ekskavatoriams 10 0,25 50 20
Įprastinių transporto priemonių eismas
(maks. 40 km/h)*
20 0,40 45 20
Pėsčiųjų keliukai, automobilių apsisukimo, pakrovimo ir iškrovimo, tikrinimo taškai** 30 0,40 50 20

* Laivų statyklose ir dokuose, GRL gali siekti 50
** Etiketėms skaityti: Em 50 lx
PASTABA: jeigu eismo keliams nėra tarptautinių standartų, laikykitės atitinkamų kelių apšvietimo rekomendacijų.

Statybos aikštelės
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Valymas, žemės kasimo darbai ir pakrovimas 20 0,25 55 20
Statybos zonos, drenažo vamzdžių klojimas, transportas, pagalbiniai ir sandėliavimo darbai 50 0,40 50 20
Karkaso elementų montavimas, lengvų sutvirtinimų darbai, medinių formų ir karkaso montavimas, elektros vamzdžiai ir kabeliai 100 0,50 45 40
Elementų sujungimas, daug dėmesio reikalaujanti elektros instaliacija, mašinų ir vamzdžių montavimas 200 0,50 45 60
Pramoninės zonos ir sandėliavimo teritorijos
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Trumpalaikis didelių įrenginių ir žaliavų tvarkymas, masyvių didelių prekių pakrovimas ir iškrovimas 20 0,25 55 20
Nuolatinis didelių įrenginių ir žaliavų tvarkymas, krovinių pakrovimas ir iškrovimas, kranų kėlimo ir nuleidimo zonos, atviros pakrovimo aikštelės 50 0,40 50 20
Adresų nuskaitymas, dengtos pakrovimo platformos, įrankių naudojimas, įprastiniai  sustiprinimo ir liejimo darbai betono įmonėse 100 0,50 45 40
Daug dėmesio reikalaujanti elektros instaliacija, mašinų ir vamzdžių montavimas, tikrinimas* 200 0,50 45 60

* Naudoti vietinį apšvietimą

Oro uostai
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Aikštelė prieš angarą 20 0,10 55 20
Aikštelė prieš terminalą 30 0,20 50 40
Krovimo zonos* 30 0,20 50 40
Degalų sandėlis 50 0,20 50 40
Lėktuvų aptarnavimo aikštelės 200 0,50 45 60

* Etiketėms nuskaityti: Em 50 Lx
1 PASTABA: reikia vengti tiesioginio valdymo bokšto ir besileidžiančių lėktuvų apšvietimo
2 PASTABA: reikia iki minimumo apriboti virš prožektorių horizontalės tiesiogiai skleidžiamą šviesą

Kanalai, šliuzai ir uostai
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Laukimo vietos prie kanalų ir šliuzų 10 0,25 50 20
Tik pėstiesiems skirti trapai ir praėjimai 10 0,25 50 20
Šliuzų valdymo ir balastų zonos 20 0,25 55 20
Krovinių tvarkymas, pakrovimas ir iškrovimas* 30 0,225 55 20
Keleivių zonos ir keleivių krantinės 50 0,40 50 20
Žarnų, vamzdžių ir virvių sujungimas 50 0,40 50 20
Pavojingos pėsčiųjų takų ir kelių vietos 50 0,40 45 20

* Etiketėms nuskaityti: Em 50 Lx

Automobilių stovėjimo aikštelės
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Nedidelio intensyvumo eismas, pvz., automobilių stovėjimo aikštelės prie parduotuvių, sublokuotų ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų, dviračių parkų 5 0,25 55 20
Vidutinio intensyvumo eismas, pvz., automobilių stovėjimo aikštelės prie prekybos centrų, biurų pastatų, gamyklų, sporto salių ir universalios paskirties pastatų kompleksų 10 0,25 50 20
Didelio intensyvumo eismas, pvz., automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklų, bažnyčių, didelių prekybos centrų, didelių sporto ir universalios paskirties kompleksų 20 0,25 50 20

Etiketėms nuskaityti: Em 50 Lx

Energetinės, elektros, dujų ir šildymo įmonės
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Pėsčiųjų judėjimas elektriškai saugiose zonose 5 0,25 50 20
Techninės priežiūros įrankių naudojimas, anglys 20 0,25 55 20
Bendra apžiūra 50 0,40 50 20
Bendrieji apžiūros darbai ir prietaisų parodymų nuskaitymas 100 0,40 45 40
Aerodinaminių vamzdžių priežiūra ir aptarnavimas 100 0,40 45 40
Elektrinių įtaisų taisymas* 200 0,50 45 60

* Vietinio apšvietimo naudojimas

Laivų statyklos ir dokai
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Bendrasis laivų statyklos teritorijos, pusfabrikačių sandėliavimo teritorijų apšvietimas 5 0,25 55 40
Trumpalaikis didelių daiktų perkėlimas 20 0,25 55 20
Laivo korpuso valymas 50 0,25 50 20
Laivo korpuso dažymas ir virinimas 100 0,40 45 60
Elektrinių ir mechaninių komponentų montavimas 200 0,50 45 60

* Vietinio apšvietimo naudojimas

Geležinkeliai ir tramvajų keliai
Teritorijos tipas,
užduotis ar veikla
Em
lx
Uo
GRL
Ra
Pastabos
Geležinkelių teritorijos, įskaitant greituosius geležinkelius, tramvajus, vienabėgius geležinkelius, siauruosius geležinkelius, metro ir t. t. Venkite automobilių vairuotojų akinimo
Takai keleivių stotyse, arklidėse 10 0,25 50 20 Ud  1/8
Manevrinės stotys, rūšiavimo stotys 10 0,40 50 20 Ud  1/5
Rūšiavimo stoties kalneliai 10 0,40 50 20 Ud  1/5
Krovinio keliai, trumpalaikės operacijos 10 0,25 45 20 Ud  1/8
Atviros platformos, kaimo ir vietiniai traukiniai su mažais keleivių kiekiais 15 0,25 50 20 Ud  1/8
Pėsčiųjų takai 20 0,40 50 20
Pervažos 20 0,40 45 20
Atviros platformos, priemiesčių ir vietiniai traukiniai su dideliais keleivių kiekiais arba tarpmiestiniai traukiniai su mažais keleivių kiekiais 20 0,40 45 20 Ypatingas dėmesys platformos kraštui
Ud  1/8
Krovinio keliai, nuolatinės operacijos 20 0,40 50 20 Ud  1/5
Atviros platformos pakrovimo vietose 20 0,40 50 20 Ud  1/5
Aptarnavimo traukiniai ir lokomotyvai 20 0,40 50 40 Ud  1/5
Manevrinių stočių pakrovimo zonos 30 0,40 50 20 Ud  1/5
Sukabinimo zonos 30 0,40 45 20 Ud  1/5
Laiptai, mažos ir vidutinės stotys 50 0,40 45 40
Atviros platformos, tarp miestų esančios stotelės 50 0,40 45 20 Ypatingas dėmesys platformos kraštui
Ud  1/5
Dengtos platformos, priemiesčių ar regioniniai traukiniai arba tarp miestų esančios stotelės su mažais keleivių kiekiais 50 0,40 45 40 Ypatingas dėmesys platformos kraštui
Ud  1/5
Dengtos platformos pakrovimo zonose, trumpalaikės operacijos 50 0,40 45 20 Ud  1/5
Dengtos platformos, tarp miestų esančios stotelės 100 0,50 45 40 Ypatingas dėmesys platformos kraštui
Ud  1/3
Laiptai, didelės stotys 100 0,50 45 40
Dengtos platformos pakrovimo zonose, nuolatinės operacijos 100 0,50 45 40 Ud  1/5
Apžiūros duobė 100 0,50 40 40 Naudoti mažai akinantį vietinį apšvietimą

Sprendimas bet kokiam poreikiui

[1] Įėjimai

Juos reikia apšviesti tam, kad būtų galima atlikti saugos apžiūras. Taip pat gali reikėti apšviesti kompanijos reklaminius stendus (Em = 40-50 lx, Uo > 0,4) 100 lx adresams perskaityti).

[2] Bendrasis judėjimas

Didelėje pramoninėje zonoje reikia apšviesti įvairias teritorijas jungiančius kelius.

[3] Automobilių stovėjimo aikštelės

Automobilių stovėjimo aikštelė dažnai būna viena iš teritorijų, kuriai neteikiamas rimtas dėmesys. Be to, kad ją reikia pakankamai apšviesti saugos ir apsaugos sumetimais, taip pat reikia užtikrinti, kad apšvietimas derintųsi prie aplinkos. Miestų aikštėse reikia įvertinti automobilių aikštelę supančių pastatų esamą ar planuojamą architektūrinį apšvietimą. Dėl šios priežasties dažnai gerai tinka asimetriniai prožektoriai, nes visa jų šviesa nukreipiama žemyn. Tas pat galioja kaimo vietovėje, nes, šviesai išsisklaidant už reikiamos zonos, be reikalo naudojama energija ir aplinka apšviečiama nereikalinga erzinančia šviesa.

[4] Sandėliavimas lauke ir atviros teritorijos

Reikia žinoti, kaip gaminiai sudėti ir ką reikia su jais daryti. Kad būtų galima identifikuoti gaminius, reikia pakankamos vertikalios apšvietos. Kai vyksta pakrovimas ir iškrovimas, apšvietimas turi būti toks, kad neakintų šioje zonoje dirbančių žmonių. (Em = 20-50 lx Uo > 0.25-0.40 kilnojimui;
Em = 100 lx Uo > 0.5 dokumentų skaitymui). Įprastinė klaida yra ta, kad neįvertinama erdvė, kurios reikia automobiliui įvažiuoti atbulomis į pakrovimo zoną. Tai darydamas, jis užstoja šviesos šaltinį. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad darbo zoną apšviestų, joje esant automobiliui.

[5] Teritorijos perimetras

Kad pagerėtų sauga ir apsaugos darbuotojai matytų šalia tvoros ar sienos esančius arba per jas lipančius žmones, pramoninių teritorijų perimetras turi būti apšviestas.

Trys dažniausiai pasitaikantys išdėstymo būdai.

Pavyzdžiui: „asimetrinis“ išdėstymas rekomenduojamas sandėliavimo lauke ir atvirose teritorijose. „Kelio“ išdėstymas teritorijos perimetrui.

Apšvietimo projektavimo patarimai

Čia pateikiami keli tipiniai rekomenduojamų apšvietos lygių pavyzdžiai
(žiūr. Reikalavimai teritorijos apšvietimui)

Įėjimai
Tipinės
schemos
Vidutinė
apšvieta
Uo Plotis
(m)
Atstumas
(m)
Aukštis
(m)
Šviestuvas Rekomend.
tipas
4 40-50 lux 0,40 7 18 8 Selenium SGP340/
SON-T 150W
4 40-50 lux 0,40 7 18 8 Iridium SGS253/
CPO-T 140W
4 40-50 lux 0,40 10 25 10 Selenium SGP340/
SON-T 250W
Bendrasis judėjimas
Tipinės
schemos
Vidutinė
apšvieta
Uo Plotis
(m)
Atstumas
(m)
Aukštis
(m)
Šviestuvas Rekomend.
tipas
4 10-20 lux 0,40 7 32 8 Selenium SGP340/
SON-T 100W
4 10-20 lux 0,40 10 40 10 Selenium SGP340/
SON-T 150W
4 10-20 lux 0,40 10 40 10 Iridium SGS253/
CPO-T 140W
4 >20 lux 0,40 7 32 8 Selenium GP340/
SON-T 150W
4 >20 lux 0,40 7 32 8 Iridium SGS253/
CPO-T 140W
4 >20 lux 0,40 10 40 10 Selenium SGP340/
SON-T 250W
Stovėjimo aikštelės
Tipinės
schemos
Vidutinė
apšvieta
Uo Plotis
(m)
Atstumas
(m)
Aukštis
(m)
Šviestuvas Rekomend.
tipas
4 10 lux 0,25 10 28 8 Selenium SGP340/
SON-T 100W
4 20 lux 0,25 15-20 24 8 OptiFlood MVP506/
SON-T 150W
4 20 lux 0,25 15-20 32 10 OptiFlood MVP506/
HPI-T 250W
1 10 lux 0,25 15-20 32 8 Selenium SGP340/
SON-T 100W
1 20 lux 0,25 15-20 32 8 Selenium SGP340/
SON-T 150W
1 20 lux 0,25 15-20 28 10 Mini300 DGB333/
CDM-TD 150W
2 20 lux 0,25 15-20 30 10 OptiFlood 2 x MVP506/
SON-T 150W
2 20 lux 0,25 15-20 36 10 OptiFlood 2 x MVP506/
HPI-T 250W
2 20 lux 0,25 15-20 30 12 Mini300 2 x DGB333/
CDM-T 250W
3 20 lux 0,25 40 80 20 OptiVision 4 x MVP507/
SON-T 600W
3 20 lux 0,25 40 80 20 Comfort- Vision 4 x SNF111/
HPI-T 1000W
 Sandėliavimas lauke ir atviros teritorijos
Tipinės
schemos
Vidutinė
apšvieta
Uo Plotis
(m)
Atstumas
(m)
Aukštis
(m)
Šviestuvas Rekomend.
tipas
4 20 lux 0,25 12-15 20 8 Tempo SWF230/
SON-T 150W
4 50 lux 0,40 12-15 22 8 OptiFlood MVP506/
SON-T 250W
4 20 lux 0,25 15-20 24 8 OptiFlood MVP506/
SON-T 150W
4 50 lux 0,40 15-20 24 8 OptiFlood MVP506/
SON-T 400W
4 20 lux 0,25 20-25 36 12 OptiFlood MVP506/
SON-T 250W
4 50 lux 0,40 20-25 34 12 OptiFlood MVP506/
SON-T 600W
4 20 lux 0,25 25-30 45 15 OptiFlood MVP506/
SON-T 400W
4 50 lux 0,40 25-30 40 15 OptiFlood 2 x MVP506/
SON-T 400W
100 lux 0,50 30 40 15 Comfort- Vision 2 x SNF111/
HPI-T 1000W

 

Teritorijos perimetras
Tipinės
schemos
Vidutinė
apšvieta
Uo Plotis
(m)
Atstumas
(m)
Aukštis
(m)
Šviestuvas Rekomend.
tipas
4 20 lux 0,50 4-5 24 6 Selenium SGP340/
SON-T 100W
4 20 lux 0,50 4-5 24 6 Selenium SGP340/
CDM-TT 100W

TIPINĖS SCHEMOS

Terminai

Pagrindinių terminų naudojamų realizuojant teritorijų apšvietimo projektus

Šviesos srautas

Šviesos srautas – tai lempos išspinduliuotas šviesos kiekis. Matuojamas liumenais (lm)

Vidutinė apšvieta (Em)

Apšvieta – tai šviesos srautas tenkantis vienetiniam paviršiaus plotui (liumenai į kvadratinį metrą). Matuojamas liuksais (lx). Dažnai vadinamas „apšvietimo lygiu“.

Šviesos efektyvumas

Šviesos efektyvumas – tai išmatuota reikšmė, rodanti kokiu santykiu elektros energija (W) paverčiama į šviesą (lm). Matuojamas liumenais iš vatų (lm/W)

Apšvietimo efektyvumas

Apšvietimo efektyvumas yra procentinė instaliuoto šviesos srauto, kuris pasiekia apšviečiamą paviršių išraiška.

Spalvų atgava (Ra)

Tai šviesos šaltinio gebėjimas atskleisti paviršiaus spalvas. Ji išreiškiama Spalvų Atgavos Indeksu (Ra), kur 100 procentų yra ideali spalvų atgava (atpažinimas).
Ra 91-100 : Labai gera
Ra 81-90 : Gera
Ra 51-80 : Priimtina
Ra 21-50 : Pakenčiama
Ra<20: Bloga

Spalvų temperatūra

Tai spalvos išraiška arba šviesos šaltinio parametras. Ji išreiškiama Kelvino laipsniais (K). Kuo mažesnė ši reikšmė, tuo „šiltesnė, gelsvesnė“ spalva; kuo didesnis skaičius – tuo „šaltesnė, melsvesnė“ spalva.
2700K : Labai šilta spalva
3000K : Šilta balta spalva
4000K : Šalta balta spalva
5000K : Dienos šviesos spalva

Apšvietos tolygumas (Uo)

Tai santykis tarp minimalaus ir vidutinio apšvietos lygių apšviečiamoje zonoje. Teritorijų apšvietime nesant pakankamam tolygumui susilpninamas vizualinis darbas.

Ribinė akinimo klasė (GRL)

Tai stipraus šviesos šaltinio santykis su fonu. Jei akis yra prisitaikiusi prie žemo šviesos lygio ir staiga pažvelgia į stipresnį šviesos šaltinį, praeis tam tikras laikas , kol akis prisitaikys. Tuo momentu patiriamas akinimas.

 

Įrašo komentaras

GOOGLE Ads


Kategorijos

Naujausi įrašai

Žymos

Archyvai

Naujausi komentarai

Partneriai

Metainformacija

Puslapiai

Reklama